Measurements done

Yli kolmenkymmenen vuoden aikana mittauskohteet ovat vaihdelleet pienestä todella suureen, syvältä korkealle, hitaasta nopeaan ja kuumasta kylmään. Kohteet ovat sijainneet laajalla alueella maailmalla, itäisimmästä Aasiasta Euroopan ja Afrikan kautta aina Amerikoiden länsireunalle. Kokemuksemme on Suomen laajin kenttäolosuhteissa tehtyjen venymäliuskamittausten saralla.

Ostaja saattaa edellyttää laitteen väsymiskestävyyden varmistamista vastaanottohyväksyntää varten. Nämä nosturit ovat käytössä Reunionin saarella. Mittaukset tehtiin matkimalla todellisen käytön tilanteita.

Laivan propulsiolaite, jossa rasitukset ovat suuria ja luotettavuusvaatimukset korkeat. On oltava varmuus siitä, että toiminta on virheetöntä myös poikkeustilanteiden ääriolosuhteissa.

Tehdasalueilla ja prosessiteollisuudessa on usein rakenteita, jotka joutuvat monenlaisten vaihtelevien rasitusten kohteeksi. Tähän Baltiassa sijaitsevaan kohteeseen asennettiin laaja mittauslaitteisto rasitusten muutosten pitkäaikaiseen seurantaan.

Uuden tuotteen tai mallin prototyypin testauksella pystytään välttämään monin verroin kalliimpien takuukorjausten kustannukset ja mainehaitat. Seulamurskaimen mittaus meneillään.

Toisinaan olosuhteet instrumentoinnille ja mittaamiselle ovat poikkeuksellisen vaativat. Kiven käsittelyssä on kova työ saada jopa itse laite kestämään, instrumentoinnista puhumattakaan.

Joskus viranomaiset vaativat mittauksia kestävyyden toteamiseksi. Tämä auto testattiin suuremman kokonaispainon tyyppihyväksyntää varten.

Iso laite ja pienet anturit. Vaikka jännitysjakaumaa voidaan tutkia ohjelmallisesti simuloinnilla, vasta käytännön mittaukset kertovat totuuden.

Maailman parhaat metsäkoneet tehdään Suomessa. Urakoitsija ostaa nimenomaan kaadettuja pinokuutioita. Siksi koneen toimintavarmuus ja kestävyys tarkoittaa urakoitsijalle myös hyvää tuottavuutta.

Kun uusi ulkomainen junatyyppi otetaan käyttöön Suomessa, on varmistettava sen kestävyys Suomen olosuhteissa ja niillä radoilla ja nopeuksissa, millä liikennöinti tulee tapahtumaan. Kuvan junan lisäksi mittaukset tehtiin myös Pendolinolle.

Muutokset jo käytössä olevaan rakenteeseen tarkoittavat usein uuden rakenteen verifiointimittausta. Kotimaisen junavaunun
kantavuutta korotettiin ja uuden rakenteen väsymiskestävyys varmistettiin kenttämittauksilla.

Venymien mittaus on mahdollista monilla materiaaleilla. Tässä kairataan liuskoitettua aluetta irti maanalaisen tunnelin seinämästä mittauksen ollessa koko ajan toiminnassa. Tarkoituksena on selvittää kiven jännitysten suuruus ja suunta.

Hitsatuissa rakenteissa hitsin rajaviiva on arin kohta väsymissäröjen ja -vaurioiden syntymiselle. Rajaviivan jännityksiä pystytään laskemaan ns. Hotspot -menetelmällä, kun venymäliuska on sijoitettu oikeaan kohtaan.

Mittauksen onnistuminen vaatii rakenteen ja mittaustavan tuntemusta.

Venymäliuskoja sopivasti asentamalla ja yhteen kytkemällä saadaan signaalina näkymään vain haluttu venymäkomponentti. Tässä tapauksessa on mitattu akselin vääntöä ja taipumaa.

Mittauskohteet ovat usein haastavia venymäliuskojen sijoittelun, asennusolosuhteiden ja -tilojen sekä mittausten aikaisten olosuhteiden suhteen. Miten varmistaa veteen tai öljysäiliöön asennetun venymäliuskan toimivuus vähintään vuodeksi?

Isoissa koneissa ja laitteissa rasitusten mittaus on usein mahdollista vasta koneen käyttöpaikalla, kun se on koottu käyttökuntoon. Todelliset käytönaikaiset rasituksetkin saadaan selville vasta koneen tehdessä sitä työskentelyä, johon asiakas on sen hankkinut.

Mittaukset eivät aina ole suoraviivaisia, vaan vaativat toisinaan luovia ratkaisuja ja rakentelua. Tässä mittauslaitteisto on asennettu pyörivään purkuruuviin. Mittalaitteet pyörivät ruuvin mukana mittausten ajan.

Prosessiteollisuudessa on erittäin tärkeää, ettei suunnittelemattomia tuotantokatkoja tule. Mittaustöille on aina vaikea järjestää lyhyttäkään ajankohtaa ja siksi mittaus on saatava onnistumaan heti ensimmäisellä kerralla. Tässä mitattiin nopeasti virtaavassa nesteessä pyörinyttä kohdetta langattomasti.

Pyörivän kohteen mittaus tämäkin. Työkoneen pyörän vanne, jota optimoitiin opinnäytetyössä. Mittalaitteisto pyöri vanteen mukana. Yhtäjaksoista mittausta on mahdollista tehdä useiden tuntien ajan.

Puomit ovat eräs vaikeimmista rakenteista suunnitella. Kestävyyden kannalta olennaisimpia kohtia ovat materiaalipaksuuksien, muotoilun, hitsausten ja vääntöjäykkyyden optimointi. Koska käyttäjien työskentelytavat eroavat paljonkin, kriittisten kohtien todelliset maksimirasitukset selviävät vain käytännön kenttämittauksella.

Ulkomailla tehdyn mittauksen asennukset tehtiin ensin Suomessa. Kuvassa instrumentointia ennen laitteen peittämistä suoja-aineella. Mittaus toteutettiin langattomasti siten, että mittalaite ja akku pyörivät laitteen mukana ja datayhteys toimi wlanin kautta.