What we do?

Toteutamme vaativia koneiden ja laitteiden käytönaikaisten rasitusten kenttämittauksia erityisesti venymäliuskoja käyttäen

Päätyömme ovat vaativat kenttämittaukset, joilla selvitetään erilaisten rakenteiden todelliset käytönaikaiset rasitukset. Erityisalaamme on venymäliuskoilla mittaaminen. Tällöin puhutaan venymäliuskamittauksista (strain gauge measurement) tai jännitysmittauksista (stress measurement). Varsinkin hitsattujen rakenteiden väsymiskestävyyden selvittäminen venymäliuskamittauksin on meille tuttu aihe ja siksi mittalaitteemme soveltuvat erityisen hyvin dynaamisten ilmiöiden pitkäkestoisiin kenttämittauksiin vaativissa olosuhteissa. Samanaikaisesti mitattavia antureita tai signaaleja voi olla enimmillään jopa useita kymmeniä.

Venymäliuskamittaukset ovat erikoisalamme

Luotettavasti toimivat kentällä tehtävät venymäliuskojen asennukset vaativat vankkaa osaamista. Pitkän ja laajan kokemuksemme avulla pystymme toteuttamaan sellaisiakin ulkomailla tehtäviä projekteja, joissa mittauksen on onnistuttava sillä ainoalla kerralla, kun laite annetaan mittauskäyttöön.

Vaikka venymäliuskat ovatkin tärkein käyttämistämme antureista, niiden lisäksi mittauksiin liitetään usein monia muitakin antureita, kuten esimerkiksi paine-, siirtymä-, kiihtyvyys-, kulma- tai lämpötila-antureita antamaan täydentävää tietoa venymäliuskojen näyttämän rasituksen tarkempaa analysointia ja laskentaa varten.

Monenlaisia muitakin kenttämittauksia

Venymäliuskoilla tehtävien rasitusmittausten lisäksi teemme myös muita kenttäolosuhteissa toteutettavia (in-situ) mittauksia. Erilaisia antureita käyttäen on mahdollista selvittää monenlaisia tapahtumia, ilmiöitä ja käyttäytymistä tai etsiä syitä niille joko suoralla tai epäsuoralla mittaustavalla. Olemme esimerkiksi selvittäneet, miksi prosessiputkisto toistuvasti irtoaa kiinnikkeistään tai mistä syystä raskas vaaka vähitellen menettää tarkkuutensa.

Mitattava kohde voi sijaita lähes missä vain

Koska usein varsinkin isommat koneet kootaan käyttövalmiiksi vasta käyttöpaikallaan, niiden mittaukset pystytään tekemään vasta siellä. Antureiden ja mittauslaitteiston asennukset sekä itse mittaustapahtuma on mahdollista toteuttaa ulkomailla lähes vastaavalla tavalla kuin Suomessakin. Toki järjestelyt ja matkatavaroiden määrä ovat ulkomaille mennessä suuremmat. Osaamisemme on hioutunut lukuisissa ulkomaanprojekteissamme.

Monenlaisten materiaalien mittaaminen on mahdollista

Mitattavat rakenteet ovat useimmiten metallirakenteita, mutta venymäliuskalla on mahdollista monenlaisten muidenkin materiaalien venymien mittaaminen, kuten esimerkiksi muovin, komposiitin, betonin ja kiven.

Kukin mittausprojekti suunnitellaan yksilöllisesti

Jokainen työ suunnitellaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeiden perusteella. Käytettävät anturit ja mittauksen toteutus johdetaan siitä, minkälaisia lopputuloksia tarvitaan.