Mitä tarjoamme?

Vankan kokemuksen kenttämittauksista

Yli 30 vuoden kokemuksemme on Suomen laajin kentällä tehtävien venymäliuskamittauksien (in-situ strain gauge measurements) saralla. Se tarkoittaa monipuolista osaamista vaihtelevien kohteiden instrumentoinnissa, luotettavasti toimivien mittausten toteutuksessa ja ulkomailla toimimisen hallintaa.

Osaaminen ja työskentelyn luotettavuus korostuvat varsinkin silloin, kun esimerkiksi tuotantokatkosten tai käytettäväksi saamisen rajoitusten takia kenttämittauksen tekemiseen on tarjolla vain yksi yritys. Instrumentointi on myös pystyttävä toteuttamaan siten, että mitattavalla laitteella voidaan työskennellä normaalilla tavalla.

Nopean liikkeellelähdön

Toisinaan tarve mittauksille ilmaantuu lyhyellä aikataululla tai jopa yllättäen, kuten esimerkiksi vauriotapauksissa. Tarvittaessa pystymme useimmiten aloittamaan valmistelut tai matkaanlähdön jo muutaman päivän kuluttua yhteydenotosta, toisinaan jopa seuraavana päivänä. Varastoimme jatkuvasti laajaa valikoimaa erilaisissa kohteissa tarvittavia venymäliuskoja.

Kevyen organisaation ja joustavan toiminnan

Tarkoituksemme on kyetä toteuttamaan mittausprojekti asiakkaan tarvitsemalla aikataululla. Kevyt organisaatiomme ja vähäinen byrokratia nopeuttavat ja yksinkertaistavat toimimista kanssamme. Samasta syystä pystymme varsin joustavasti mukautumaan projektien muuttuviin aikatauluihin.

Kenttämittauksiin soveltuvat mittalaitteet

Dynaamisten ilmiöiden kenttämittaukset, erityisesti ulkomailla tehtävät, vaativat oikeanlaiset ja luotettavasti toimivat, pienikokoiset ja vähän sähköä kuluttavat mittalaitteet ja muun instrumentoinnin. Käyttämämme laitteet ja tarvikkeet on valittu näiden vaatimusten mukaisesti ja ne ovat jo monissa töissä koeteltuja ja testattuja. Mittalaitteemme kykenevät itsenäiseen toimintaan ja mittausdatan tallennukseen. Yhtäaikaisesti mitattavia antureita tai signaaleja voi enimmillään olla jopa useita kymmeniä.