Annamme koulutusta

Oman mittauskyvyn luominen koulutuksemme avulla

Luotettavien ja toimivien mittausten tekeminen venymäliuskoilla on paljon enemmän kuin pelkän ns. “liuskanliimauksen” opettelu. Mittausprojektin kaari alkaa haluttujen tulosten määrittelystä ja päättyy valmiiden tulosten esittämiseen. Näiden pisteiden välissä on suuri määrä kohtia, jotka vaikuttavat anturiasennusten toimivuuteen, saatujen mittaustulosten todenmukaisuuteen ja mittausprojektin onnistumiseen suunnitellusti.

Koulutuksemme avulla saatte yritykseenne itsenäisen ja luotettavan kyvyn käytännön venymäliuskamittausten toteutukseen. Koulutuksen jälkeen tuemme oman mittaustoimintanne käyntiinlähtöä vielä neuvontapalvelullamme.

Koulutuksen pääkohdat:

 
   • Haluttujen lopputulosten määrittely
   • Venymäliuska-asennusten ja muun instrumentoinnin suunnittelu
   • Mittaustapahtuman suunnittelu: mitä laitteella tehdään ja miten sitä käytetään
   • Venymäliuskan luotettava asennus ja suojaaminen
   • Mittalaitteen kanssa toimiminen
   • Mittaustapahtuman suoritus
   • Mittausdatan oikeellisuuden varmistus
   • Mittausdatan jälkikäsittely
   • Haluttujen tulosten teko mittausdatasta

Koulutus järjestetään toimitiloissanne ja sen sisältöä voidaan sovittaa tuotteidenne ja tarpeidenne mukaan. Tuomme mukanamme kaikki käytännön harjoitteissa tarvittavat materiaalit ja mittalaitteet.

Konsultointi

Annamme myös konsultointia venymäliuskatekniikasta, venymäliuskamittauksista, mittalaitteiden hankinnasta ja käytöstä sekä yleisestä mittaustekniikasta.